Permafilter

Permafilter Geotextile został opracowany, by ograniczać zanieczyszczenia substancjami węglowodorowymi. Permafilter Geotextile wykorzystuje dziurkowaną włókninę geotekstylną wykonaną z modyfikowanych włókien poliestrowych. Włókno waży około 300g/m². Uwięzione w niej zanieczyszczenia są usuwane lub degradowane do poziomów umożliwiających ich odpływ.

Zasada działania

Włókna wykorzystane w systemie Permafilter Geotextile wykazują właściwości hydrofobowe i hydrofilowe, które - w połączeniu ze strukturą specjalnych wgłębień - tworzą wiele warstw o właściwościach retencji oleju. Hydrofobowe materiały przechwytują i zatrzymują węglowodorowe substancje zanieczyszczające, natomiast elementy hydrofilowe ułatwiają retencję wody, co pozwala uzyskać stabilną warstwę biologiczną systematycznie degradującą gromadzące się zanieczyszczenia.

Wyniki badań

Permafilter Geotextile wykazuje retencję w wysokości do 6 l oleju na każde 10 m². Analiza wycieków wykazała maksymalny przepływ o objętości 4,5 ppm dla pierwszego strumienia wody, a przy kolejnych opadach deszczu objętość utrzymywała się na średnim poziomie 1,5 ppm.

Zastosowania

Skala zastosowań systemu Permafilter Geotextile jest w rzeczywistości nieograniczona w instalacjach tradycyjnych, gdzie wymaga się osiągnięcia wysokich współczynników degradacji węglowodorów.

Co więcej, system może zostać wykorzystany w wielu "nowych" zastosowaniach, gdzie nieodłącznym warunkiem jest zachowanie najwyższych współczynników retencji węglowodorów.

Przykłady zastosowania geotekstyliów Permafilter:

  • Przegrody wychwytujące zanieczyszczenia

  • Nawierzchnie przepuszczalne

  • Nawierzchnie nieprzepuszczalne

  • Systemy infiltracyjne

  • Systemy retencji

Karta techniczna Permafilter do pobrania

Permafilter