Boiska z trawy sztucznej

W ostatnich latach w wielu klubach piłkarskich odnotowano trend polegający na zamianie tradycyjnej, naturalnej murawy na budowę boisk piłkarskich z wykorzystaniem nowoczesnej nawierzchni ze sztucznej trawy. Pozwala to na grę w zmiennych warunkach pogodowych oraz obniża naklady na konserwację obiektu. Boiska z trawy sztucznej mogą być w przeciwieństwie do boisk z trawy naturalnej wykorzystywane niemal cały czas.

System Permavoid Sport wpisuje się w te najnowsze trendy. Dzięki zastosowaniu naszej technologii warunki pogodowe nie mają znaczenia bowiem nadmiar wody magazynowany jest w panelach Permavoid. Woda ta może być powtórnie wykorzystana w celach sanitarnych lub nawet do picia co umożliwia nasz nowy system GREEN SOURCE. 

Ważnym aspektem gry w piłkę nożną na sztucznej murawie jest zachowanie nawierzchni w idealnym stanie, zapewniając podłoże lekko wilgotne. To pomaga kontrolować temperaturę sztucznej murawy, zwiększając efektywność i wydajność gry, ponieważ ma to pośredni wpływ na zmniejszenie temperatury ciała gracza, pomaga zapobiegać urazom, a także zabezpiecza włókna trawy, zwiększając ich żywotność. 

Niewielka waga systemu podbudowy Permavoid sprawia, że nadaje się do zastosowania w słabych warunkach gruntowych a współczynnik pojemności wodnej 95% czyni go idealnym do przechowywania nadmiaru wody; Stąd, system jest idealny do stosowania w ciężkich warunkach opadowych i pomaga odciążyć bądź nawet wyeliminować istniejące systemy odprowadzania wód deszczowych. System Permavoid nie wymaga uzyskiwania pozwoleń wodno – prawnych.

Permavoid Sports opracował zrównoważony system zawierający opatentowane stożki kapilarne do przechowywania wody opadowej i kontroli wilgotności podłoża w każdych warunkach pogodowych. 

System Permavoid Sports jest również idealny dla tymczasowych boisk ze sztucznej trawy. Jednostki Permavoid mogą być szybko zainstalowane i są łatwo demontowane.

Charakterystyka systemu Permavoid Sport:

  • Niska waga
  • Efektywne zarządzanie zasobami wodnymi
  • System można dostosować do każdych warunków gruntowych
  • Małe koszty utrzymania
  • Optymalna wydajność w każdych warunkach pogodowych
  • Kontrola temperatury i poziomu wilgotności
  • Niewielka konstrukcja i szybki montaż możliwy w złych warunkach pogodowych
  • Materiał użyty do produkcji paneli pochodzi z recyklingu i podlega recyklingowi.
  • Nadaje się do konstrukcji tymczasowych ( np. podczas eventów w centrach miast )