Podjazdy

W wielu krajach obowiązują przepisy zgodnie, z którymi każdy podjazd i teren wokół domu o powierzchni ponad 5 m2 musi być objęty systemem zagospodarowania wody deszczowej. Prowadzi to do zmniejszenia niekontrolowanych spływów wody deszczowej co z kolei minimalizuje groźbę lokalnych powodzi czy „podtopień” .

Panelowy System podbudowy Permavoid w połączeniu z nawierzchniami przepuszczalnymi, idealnie spełnia te wymogi pozostawiając jednocześnie dużą swobodę projektowania różnych rodzajów nawierzchni (np. kostka brukowa).

 

Wyjątkowo wysoka pojemność wodna systemu sprawia, że zagospodarowanie nawet obfitych opadów deszczu nie sprawia żadnych problemów.


Biorąc pod uwagę stale rosnące zapotrzebowanie na wodę (a tym samym rosnące koszty), popyt na systemy do gromadzenia wody opadowej jest coraz wyższy.

Permavoid oferuje całą gamę rozwiązań do gromadzenia wody opadowej.

Nieodłączną zaletą jednostek Permavoid jest możliwość ich płytkiej instalacji i zlokalizowanie zbiornika wody niemal w dowolnym miejscu np. pod przestrzenią parkingową, pod drogami itp. Elastyczność systemu pozwala na konstruowanie zbiorników o dowolnych kształtach i rozmiarach, dzięki czemu z łatwością można go dostosować do różnych instalacji znajdujących się pod ziemią a w przyszłości dowolnie rozbudowywać.

Gromadzona woda opadowa może być przechowywana w osobnym zbiorniku retencyjnym skonstruowanym z elementów systemu Permavoid zamkniętych w obudowie z nieprzepuszczalnej membrany a następnie może być wykorzystana do różnych celów (np. podlewania trawników cz spłukiwania toalet ).

Pojemność magazynowa jest zawsze dostosowana do indywidualnych potrzeb.