Systemy stabilizacji gruntu


Permavoid FlowBlock


Flowblock to płytka o grubości 75 mm wzmacniająca naturalną trawę. Dzięki otwartej w 90% powierzchni i wielu kanałom odwadniającym na dnie jednostka ta pozwala trawie rosnąć bez zakłóceń i tworzyć naturalny wygląd na (tymczasowym) miejscu parkingowym, bez utrudniania przenikania wody deszczowej i bez wad, które można zwykle napotkać parkując na trawie, a więc błota i kolein. Tam, gdzie parkujemy okazyjnie, Flowblock oferuje najstabilniejszą powierzchnię wzmacniającą trawę, która cechuje się sztywnym połączeniem i otworami na kołki. Produkt ten skutecznie przenosi ciężar na podłoże.

Zastosowanie:

  • Zrównoważone miejskie systemy odwadnijące (SUDS) na terenach nieutwardzanych,
  • Parkingi,
  • Drogi nieutwardzane,
  • Drogi naziemne,
  • Pobocza dróg.

zobacz: Permavoid FlowBlock – karta techniczna


Permavoid SlimBlock


Slimblock to płytka o grubości 50 mm wzmacniająca naturalną trawę. Dzięki otwartej w 90% powierzchni i wielu kanałom odwadniającym na dnie jednostka ta pozwala trawie rosnąć bez zakłóceń i tworzyć naturalny wygląd na miejscach parkingowych i poboczach, bez utrudniania przenikania wody deszczowej i bez wad, które można zwykle napotkać parkując na trawie, a więc błota i kolein. Tam, gdzie parkujemy okazyjnie, Slimblock oferuje najstabilniejszą powierzchnię wzmac- niającą trawę, która cechuje się sztywnym połączeniem i otworami na kołki. Produkt ten skutecznie przenosi ciężar na podłoże.

Zastosowanie:

  • Zrównoważone miejskie systemy odwadnijące (SUDS) na terenach nieutwardzanych,
  • Parkingi,
  • Pobocza dróg.

zobacz: Permavoid SlimBlock – karta techniczna