Permachannel - systemy odwodnień liniowych

Permachannel to system odwodnień liniowych umożliwiający odpływ i przechwytywanie wycieków/zanieczyszczeń oraz ich degradację. System ten został z powodzeniem wdrożony w wielu dużych projektach. Jego podstawową funkcją jest zatrzymywanie wąskiego przepływu z każdej zlewni różnicowej oraz umożliwianie osadzania się mułu wzdłuż długości każdego z kanałów. Rury odprowadzające znajdują się z boku kanału dzięki zastosowaniu przegrody przelewowej, która oddziela oleje, zapobiega wyciekom, osadzaniu się mułu poza kanałem oraz w pozostałej części systemu drenażowego.

Projekt systemu oparty jest na kilku wejściach, w tym zlewni i odpływie, co umożliwia oszacowanie objętości wycieków. Główne korzyści wynikające z zastosowania tego systemu obejmują zapobieganie akumulacji wycieków i zanieczyszczeń w systemie drenażowym, co jest typowe dla konwencjonalnych systemów polegających na wykorzystaniu separatorów i kolektorów końcowych. Tym samym, objętość wycieków w kanałach pozostaje na niskim poziomie i może zostać poddana procesom degradacji jeszcze w kanale, dzięki naturalnym procesom rozkładu tlenowego.

Co więcej, dzięki kontroli prędkości, emulgowanie olejów jest widocznie ograniczone. System ten spełnia wytyczne PPG3 dotyczące degradacji odpowiednich ilości wycieków i znacznie przewyższa systemy Klasy 1 oparte na wykorzystaniu separatorów i kolektorów. Obliczenia dotyczące akumulacji mułu biorą pod uwagę znaczną nadmiarowość wynikającą z możliwych przerw (nawet kilkuletnich) w konserwacji systemu.

Zastosowania

  • Zrównoważona instalacja odwadniająca (SUDS)

  • Alternatywa dla nawierzchni przepuszczalnej

  • Oddzielanie wody od oleju

  • Przechwytywanie mułu i zanieczyszczeń

 

Specyfikacja techniczna produktu