Nowoczesne miasta "gąbki"

Zapewniamy możliwość wykonania parkingów samochodowych, dróg, placów i chodników, które po zastosowaniu systemu Permavoid, są doskonale odwodnione, nieprzeciętnie wytrzymałe i idealnie równe. Ogromną zaletą stosowania systemu PERMAVOID jest minimalna ingerencja w podłoże co związane jest z dużymi oszczędnościami w porównaniu z budowami przy użyciu metod tradycyjnych. Wystarczy proste porównanie – 21 ciężarówek tradycyjnego kruszywa zastąpionych jest 1 ciężarówką paneli PERMAVOID! Zastosowanie paneli Permavoid nie wymaga konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego!

Nasz system umożliwia wykonanie przy użyciu zarówno kostki brukowej jak i asfaltu powierzchni „zintegrowanego systemu drenażu” charakteryzującej się ogromną wytrzymałością. Woda wnikająca w przepuszczalne niemal w 100% podłoże może być przez nas zagospodarowana w dowolny sposób i skierowana w dowolnym kierunku. Obecnie, każde duże miasto boryka się z problemem „zagospodarowania” i oczyszczenia wód opadowych. System PERMAVOID potrafi rozwiązać te problemy.

W przypadku nawierzchni nieprzepuszczalnych, stosując panele PERMAVOID w połączeniu z elementami PERMACHANNEL zapewnimy nieporównywalnie wydajniejszą walkę z zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie niż przy użyciu konwencjonalnej kanalizacji, czy separatorów oleju. Ponadto system PERMAVOID zapewnia skuteczniejszą kontrolę spływających wód i jeśli jest taka potrzeba ich magazynowanie.
 

Zobacz najnowszą instalację ulicy w Londynie

Zobacz katalogi:

Katalog 1

Katalog 2