Nowoczesne miasta "gąbki"

Zapewniamy możliwość wykonania parkingów samochodowych, dróg, placów i chodników, które po zastosowaniu systemu Permavoid, są doskonale odwodnione, nieprzeciętnie wytrzymałe i idealnie równe. Ogromną zaletą stosowania systemu PERMAVOID jest minimalna ingerencja w podłoże co związane jest z dużymi oszczędnościami w porównaniu z budowami przy użyciu metod tradycyjnych. Wystarczy proste porównanie – 21 ciężarówek tradycyjnego kruszywa zastąpionych jest 1 ciężarówką paneli PERMAVOID! Zastosowanie paneli Permavoid nie wymaga konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego!

Nasz system umożliwia wykonanie przy użyciu zarówno kostki brukowej jak i asfaltu powierzchni „zintegrowanego systemu drenażu” charakteryzującej się ogromną wytrzymałością. Woda wnikająca w przepuszczalne niemal w 100% podłoże może być przez nas zagospodarowana w dowolny sposób i skierowana w dowolnym kierunku. Obecnie, każde duże miasto boryka się z problemem „zagospodarowania” i oczyszczenia wód opadowych. System PERMAVOID potrafi rozwiązać te problemy.

W przypadku nawierzchni nieprzepuszczalnych, stosując panele PERMAVOID w połączeniu z elementami PERMACHANNEL zapewnimy nieporównywalnie wydajniejszą walkę z zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie niż przy użyciu konwencjonalnej kanalizacji, czy separatorów oleju. Ponadto system PERMAVOID zapewnia skuteczniejszą kontrolę spływających wód i jeśli jest taka potrzeba ich magazynowanie.

Opis technologii Peramvoid85 lub Permavoid150 dla budowy parkingów, placów, miejsc parkingowych, ulic i wszystkich innych powierzchni utwardzonych o nawierzchni z kostki betonowej, asfaltu, betonu przepuszczalnego czy jakijkolwiek innej nawierzchni przepuszczalnej:

Podbudowa wykonana jest z polipropylenowych paneli systemowych Permavoid85 lub Permavoid150 spełniających rolę zarówno podbudowy jak i  zbiornika dla czasowej retencji wody opadowej.

Wymagania dla paneli polipropylenowych:

 • Wolna przestrzeń minimum 95% objętości paneli dla magazynowania wody deszczowej.
 • Grubość zbiornika z paneli polipropylenowych dla magazynowania wody opadowej - minimum 85 mm - 150mm.
 • Pionowa odporność na zgniatanie musi wynosić minimum 700 kN/m2.
 • Wskaźnik emisji GPW (Potencjał Globalnego Ocieplenia) dla 1m2 podbudowy z paneli Permavoid85 wynosi 1,58 kgCO2 a dla Permavoid150 - 2,26 kgCO2.
 • Ze względu na wytrzymałość i stabilność systemu  pojedynczy panel wykonany jest z jednego elementu.
 • Panele spełniają funkcję nawierzchnio – podbudowy, zatem nawierzchnia np. parkingu układana jest zgodnie z instrukcją producenta bezpośrednio na panelach polipropylenowych.

System posiada następujące dokumenty na potwierdzenie określonych powyżej spełnienia wymagań technicznych:

 • Karta techniczna potwierdzająca parametry oferowanej podbudowy z paneli polipropylenowych
 • Atest Higieniczny PZH dotyczący paneli polipropylenowych 
 • Atest Higieniczny GUM dla paneli polipropylenowych
 • Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD) dla paneli polipropylenowych 
 • Karta gwarancyjna potwierdzająca gwarancję udzieloną przez producenta/dystrybutora na dostarczony system
 • Instrukcja montażu paneli Permavoid85, Permavoid150.

Wymagania konstrukcyjno-materiałowe:

 • Systemowa podbudowa polipropylenowa pełni funkcję zbiornika do czasowej retencji wody opadowej.
 • Wolna przestrzeń minimum 95% objętości paneli dla magazynowania wody deszczowej. Wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie elementów systemu musi wynosić minimum 700 kN/m2. 
 • Przekrój podbudowy jest zawsze odpowiednio dobierany w zależności do planowanego obciążenia ruchem KR1,KR2, KR3 itd.
 • System paneli stanowi jednocześnie warstwę stabilizującą i wyrównawczą.
 • Ze względu na wytrzymałość i stabilność systemu  pojedynczy panel musi być wykonany z jednego elementu, a panele układane poziomo, łączone za pomocą specjalnych łączników pionowych, muszą dokładnie przylegać do siebie na całej powierzchni i z każdej strony, żeby zapobiec przemieszczaniu pionowemu i poziomemu całego systemu.
 • Minimalna grubość paneli - 85mm -150mm jest niezbędna dla utworzenia zbiornika wody opadowej o pojemności umożliwiającej bieżące zbieranie wody opadowej i natychmiastowe jej odprowadzanie do zbiornika nawet podczas intensywnych opadów deszczu.

Wszystkie wyrobów budowlane Permavoid są wprowadzone legalnie do obrotu na podstawie  Oświadczenia o Wzajemnym Uznaniu lub są oznaczone znakiem CE.

Zobacz najnowszą instalację ulicy w Londynie

Zobacz katalogi:

Katalog 1

Katalog 2