Permavoid Biomat

Produkt Permavoid Biomat zawiera trilaminat wykonany z kompozytów o niskiej gęstości (’Biomata‘). Panel Biomat utrzymuje się na wodzie i został opracowany do przechwytywania zalegających emulsji olejowych, które mogą pojawić się w wodach powierzchniowych. Elementy Biomat są tej samej wielkości co standardowe panele typu Permavoid, dzięki czemu mogą być stosowane we wszystkich systemach retencyjnych Permavoid. Utrzymujący się na powierzchni wody Biomat usuwa cały zalegający olej absorbując go i poddając rozkładowi tlenowemu.

Badania i Rozwój:

System Permavoid Biomat został poddany szczegółowym badaniom we współpracy z Uniwersytetem w Coventry. Testy obejmowały badanie retencji oleju, narastanie warstwy biologicznej oraz mineralizację uwięzionych węglowodorów. W badaniach wykorzystano modelowe systemy, obejmujące przekroje poprzeczne całej struktury nawierzchni. Panele Biomat poddano ładunkowi oleju o wartości 1,2 l/m² oraz tygodniowym opadom w wysokości 20 mm.

Badania wykazały, że system jest w stanie wychwytywać i bio-degradować węglowodorowe substancje zanieczyszczające znajdujące się w wodach powierzchniowych. Każdy panel Permavoid Biomat jest w stanie wychwycić 56 g oleju. Uwięzione węglowodory stają się częścią skomplikowanej warstwy biologicznej, która utylizuje zanieczyszczenia olejowe. Wykazano również, że system może degradować zarówno nieprzetworzony, jak i przetworzony olej smarowy. Badania przyniosły nieoczekiwanie dobre rezultaty, ponieważ wcześniej uważano, iż substancje obecne w przetworzonym oleju mogą hamować proces bio-degradacji.

Zastosowania

System Permavoid Biomat został specjalnie opracowany do usuwania substancji węglowodorowych spływających z zanieczyszczoną wodą. System ten zawiera utrzymujący się na powierzchni wody geokompozyt, znajdujący się wewnątrz jednostki Permavoid. System tworzy środowisko, które ułatwia mikroorganizmom degradującym olej jego absorpcję i narastanie warstwy biologicznej.

 

zobacz: Permavoid150 Biomat – karta techniczna