Wyposażenie systemowe

Katalog wyposażenia systemowego PVOD


Łączniki PERMATIE – poziome i pionoweŁączniki poziome Permatie


zobacz: Permavoid PermaTie Perflow – karta techniczna

Łączniki pionowe Sher Connector


zobacz: Permavoid Shesr Connector Perflow – karta techniczna

Sączki kapilarne Permavoid 85


zobacz: Permavoid85 Capillary Cylinder – karta techniczna

Sączki kapilarne Permavoid 85


zobacz: Permavoid85S Capillary Cylinder – karta techniczna

Sączki kapilarne Permavoid150


zobacz: Permavoid150 Capillary Cylinder – karta techniczna

Mocowania do balustrad Permalock


zobacz: Permavoid Permalock Perflow – karta techniczna