Nowa Aprobata Techniczna ITB dla PERFLOW S.A.

Aprobata Techniczna nr AT-15-9802/2016 dla paneli rozsączających PERMAVOID z datą ważności do 29.12.2021r. umożliwa wystawianie krajowej deklaracji właściwości użytkowych dla systemu paneli rozsączających PERMAVOID.

W myśl najnowszych obowiązujących od 1 stycznia 2017r. jest to dokument niezbędny do wprowadzenia towarów budowlanych na rynek. Tym samym Firma PERFLOW S.A. może oznakować swoje wyroby znakiem "B".

Nadal obowiązują też przepisy dotyczące innych naszych wyrobów, które wprowadzane są na rynek zgodnie z tzw. "zasadą wzajemnego uzawania". Potwierdza to jednoznacznie stanowisko GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO ( Departament Wyrobów budowlanych ) z dn. 20.10.2016r.

Calość zamyka atest higieniczny PZH nr HK/B/0030/01/2014. 

Wszystkie nasze Certyfikaty, Atesty i badania wykonane w najlepszych akredytowanych laboratoriach w Polsce i Europie służą bezpieczeństwu naszych klientów.