Olimpijska ujeżdżalnia - wyzwanie XXI wieku

W historycznym parku Greenwich powstała niezwykła budowla sportowa

2012 Olimpijskie Konkurencje Jeździeckie w Greenwich Park.

Rozpoczęły się prace nad wykonaniem tymczasowej areny jeździeckiej i trasy na przełaj na Olimpijską Konkurencję Jeździecką, która odbędzie się w Parku Greenwich w lipcu i sierpniu tego roku.

EPG ma zapewnić trwały system zarzadzania wodą, który wykonany będzie przez firmę Andrews Bowen Ltd - wykonawca ten odpowiedzialny będzie za dostawę i montaż wszystkich powierzchni  jeździeckich. Ten prestiżowy projekt jest złożony i bardzo wymagający ze względu na jego tymczasowy charakter i nietypowe ograniczenia związane z dziedzictwem królewskim parku  i położeniem  środowiskowym, w połączeniu z rygorystycznymi wymogami co do powierzchni i całej konstrukcji, aby spełnić międzynarodowe normy w jeździectwie. Główne elementy trwałego zarzadzania  wodą mają być umiejscowione w ramach konstrukcji stalowych dostarczonych przez The Structures Group (TSG). W ciągu ostatnich 18 miesięcy zostało podjętych przez klienta kilka istotnych testów, w celu oceny wszystkich proponowanych  aspektów systemu. To umożliwiło zespołowi TSG i EPG opracowanie zintegrowanego, współdziałającego systemu zarzadzania wodą kierującego spływającą wodą powierzchniową i recykling wody do ponownego użytku do nawadniania platformy jeździeckiej. Powierzchnie jeździeckie to unikalna mieszanina piasku i włókna produkowane przez firmę Andrews Bowen, które wymagają szczególnej wilgotności aby uzyskać optymalną jakość. Elementy zarzadzania wodą zostaną zainstalowane dla Andrews Bowen przez specjalistę - firmę SEL Environmental Ltd.

Niektóre z kluczowych wyzwań, są następujące:

• Brak możliwości jakichkolwiek robót wykopowych w parku

• Istniejące poziomy terenu w obszarach proponowanych aren i obszarów szkoleniowych różnią się znacznie - do 6%, natomiast międzynarodowe standardy pozwalają na maksymalne gradienty do 1% na obszarach jeździeckich

• Istnieją liczne chronione drzewa wokół proponowanych obszarów jeździeckich, które wymagają odpowiedniej ochrony korzeni

• System zarządzania wodą musi być zgodny z obecnie obowiązującą najlepszą praktyką tzw. SUDS guidance

• Powierzchnie jeździeckie musza poradzić sobie z największą burzą od 100 lat  z zerowym odprowadzaniem do istniejących kanałów

• zaopatrzenie w wodę do nawadniania powierzchni aren jest ograniczone

• Ruch ciężarówek musi być ograniczony do minimum, aby uniknąć korków ulicznych i zminimalizować wpływ na środowisko

• Jeśli to możliwe, materiały budowlane muszą być wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu, nadawać się do recyklingu i ponownego użycia.

 

Rozwiązanie opracowane przez EPG obejmuje następujące innowacyjne funkcje:

 

• Ponieważ wszystkie areny, w tym obiekty szkoleniowe i arena główna mają być wykonane z max. 1% nachylenia, spływ wód powierzchniowych należy kierować na pochylenia, aby zapobiec przeładowaniu wodą istniejących terenów trawiastych i uniknąć problemów z erozją i zalaniem struktur znajdujących się na dole pochylenia. Spływ wody powinien być zbierany  do nawadniania piasku i włókna  pokrywającego powierzchnie jeździecką. Aby to osiągnąć EPG zaprojektował system, w którym spływająca woda jest natychmiast zbierana w ramach modułowej wysokiej wytrzymałości warstwy odwodnienia, zwanej Permavoid (dostarczanej przez firmę Andrews Bowden), która odbiera i przekazuje wodę powierzchniową bezpośrednio pod powierzchnię z piasku i włókna. Aby zapobiec jednakże całkowitej migracji wody do niższego końca platformy, będzie utworzona seria regularnych "zapór kontrolnych" ze  spawanych solidnych membran przechwytujących i kontrolujących poziom wody w regularnych odstępach czasu. Układ hydrofilowej (przepuszczalnej) geowłókniny zainstalowany na całej  powierzchni warstwy Permavoid przeniesie wodę "na żądanie" do piasku i włókna na powierzchni. System zapobiegający przelewom będzie zbierać nadmiar wody powierzchniowej do systemu zbierania wody deszczowej,  zamontowanego na krawędzi platformy,  a to ułatwi odzyskiwanie wody za pomocą pomp ssących, które będą używane do nawadniania powierzchni. Wtórny układ przelewowy przekaże dalszy nadmiar objętości do  perforowanych rur pod platformą co  pozwoli na grawitacyjne nawadnianie istniejących powierzchni parku, w efekcie, naśladując naturalny cykl deszczowy. System jest przeznaczony aby w pełni opanować 100 letni największy opad deszczu + 10% dodatkowo na zmianę klimatu w warstwie tłumienia z odprowadzaniem do miejsc wchłaniania wody zgodnie z najlepszą praktyka SUDS.

 

• Istnieją dwa rodzaje zaproponowanych konstrukcji platformy, z którymi może być użyty powyższy system odwadniania; dwie z nich są ze stali i drewna zaprojektowane przez TSG; kolejne siedem platform jest skonstruowanych przy użyciu lekkiego systemu zaprojektowanego przez EPG. Lekki system, znany jako Permavoid, obejmuje modułowe, wysokiej wytrzymałości plastikowe strukturalne elementy, które mają wysoce wytrzymały system poprzecznych i powiązanych ze sobą struktur tworzących „tratwę”. Moduły mają 150mm grubości i będą montowane w różnej grubości zbiorczej uzależnionej od szczegółowych badań topograficznych terenu w lokalizacji każdej z platform. Cienkie warstwy (średnio nie więcej niż 75 mm) z importowanego materiału granulowanego będą używane do regulacji poziomu formacji budowlanych. Żwir zostanie położony na solidnej warstwie geowłókniny. Taka konstrukcja zapewnia brak długoterminowego uszkodzenia istniejącej trawy i zapobiega wpływowi dużych ciężarów konstrukcyjnych i maszyn na istniejące korzenie drzew - system zapewnia także ochronę korzeni.

 

• wprowadzenie lekkiego wypełnienia modułowego w miejsce konwencjonalnego granulowanego wsadu zapewnia ponad 20-krotne zmniejszenie przejazdów ciężarówek.

• Wszystkie materiały wchodzące w skład wypełnienia systemów odwadniających są wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu i / lub nadają się do recyklingu i ponownego użycia.

• Podstawowe dane (w przybliżeniu):

  • Powierzchnia platformy (stal / drewno) - 12.200 m2
  • Wypełnienie platformy - 18000 m2
  • Lekkie wypełnienie - 6500 m3
  • Modularne tłumienie (dodatkowo do wypełnienia) - 3600 m³
  • Zbiórka wody deszczowej - 100 m³
  • Nawierzchnia jeździecka - 12.000 ton
  • Zmniejszenie liczby 20 tonowych samochodów ciężarowych – 700*
  • Okres budowy  - 11 tygodni
  • Okres demontażu - 7 tygodni

 

* W oparciu o równoważne objętości żwiru w porównaniu do paneli Permawoid

 

Cały system ma być zainstalowany pod ścisłą kontrolą jakości (CQA Protokół) a zakończona konstrukcja będzie poddana rygorystycznym testom przez specjalistyczny zespół akademicki wyznaczony przez firmę Andrews Bowen, który składa się z ekspertów jeździectwa z Uniwersytetu Anglia Ruskin, Uniwersytetu Central Lancashire i Myerscough College.

Układ zarządzający wodą w miejscu zapory kontrolnej pokazuje zawór , który kontroluje osłabienie i rozprasza odpływ. Rury biegną przez cały system i posiadają perforowane ściany z wielkością otworów zapewniającą równomierne rozprowadzenie wody wylotowej. Białe elementy jest to hydrofilowa geowłóknina , który biegnie nad i pod górną warstwą, która jest oddzielona od dolnego lekkiego wypełnienia solidną membraną wodoszczelną.