Permavoid a pozwolenie wodnoprawne

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE potwierdziło oficjalnym pismem, że stosowanie systemu Permavoid do budowy dróg, parkingów czy boisk nie wymaga konieczności uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego. Tym samym powtórzone zostało stanowisko wyrażone również przez Biuro Analiz Prawnych KZGW w Warszawie w 2016r. Stosowanie systemu Permavoid jest zatem nie tylko bardziej ekologiczne, ale również znacznie prostsze od innych systemów drenażu.