Place zabaw i siłownie na powietrzu

Zapewnienie dzieciom aktywności na świeżym powietrzu, zachęcenie do gry, zabawy  i nawiązywania więzi społecznych w przyjaznym i bezpiecznym środowisku jest niezbędne dla ich zdrowia i dobrego samopoczucia. Na dorosłych leży obowiązek zaszczepienia dzieciom poczucia przygody, odwagi, nauki i samorozwoju. Obszary zieleni, parków i placów zabaw są bardzo potrzebne szczególnie w środowisku miejskim.

 

System Permavoid oferuje gotowe, panelowe podbudowy dla placów zabaw, na których mogą być układane bądź wylewane tzw. nawierzchnie bezpieczne. Pole zabawy czy treningu proponujemy odgrodzić przy pomocy bezpiecznych gumowych krawężników PERMAVOID FLEXICURB. Wykonane w naszej technologii place zabaw i siłownie dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych funkcjonują już w kilku miastach w Polsce. 

 

Charakterystyka systemu  Permavoid Sport:

  • Efektywne zarządzanie zasobami wodnymi
  • System można dostosować do wszystkich warunków gruntowych
  • Optymalna wydajność w każdych warunkach pogodowych
  • Lekka konstrukcja i szybki montaż
  • Materiał z którego wykonane są panele pochodzi z recyklingu i podlega recyklingowi 
  • Nadaje się do konstrukcji tymczasowych
  • Można na nim układać każdy rodzaj nawierzchni bezpiecznej