Place zabaw i siłownie na powietrzu

Zapewnienie dzieciom aktywności na świeżym powietrzu, zachęcenie do gry, zabawy  i nawiązywania więzi społecznych w przyjaznym i bezpiecznym środowisku jest niezbędne dla ich zdrowia i dobrego samopoczucia. Na dorosłych leży obowiązek zaszczepienia dzieciom poczucia przygody, odwagi, nauki i samorozwoju. Obszary zieleni, parków i placów zabaw są bardzo potrzebne szczególnie w środowisku miejskim.

 

System Permavoid oferuje gotowe, panelowe podbudowy dla placów zabaw, na których mogą być układane bądź wylewane tzw. nawierzchnie bezpieczne. Wykonane w naszej technologii place zabaw i siłownie dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych funkcjonują już w kilku miastach w Polsce. 

 

Charakterystyka systemu  Permavoid Sport:

  • Efektywne zarządzanie zasobami wodnymi
  • System można dostosować do wszystkich warunków gruntowych
  • Optymalna wydajność w każdych warunkach pogodowych
  • Lekka konstrukcja i szybki montaż
  • Materiał z którego wykonane są panele pochodzi z recyklingu i podlega recyklingowi 
  • Nadaje się do konstrukcji tymczasowych
  • Można na nim układać każdy rodzaj nawierzchni bezpiecznej