Ścieżki Rowerowe

W Polsce pojawiała się zupełnie nowa, sprowadzona z Holandii ( Królestwa Rowerów )  technologia budowy ścieżek rowerowych w lasach, na koronach wałów przeciwpowodziowych i w środowisku miejskim na podbudowie z paneli Permavoid.

Firma PERMAVOID LTD  opracowała innowacyjną technologię eliminującą uciążliwe dla środowiska wykonywanie głębokich podbudów pod ścieżki rowerowe. Tę przestarzałą technologię zastąpiliśmy, lekkim panelowym systemem polipropylenowym, który łączy w sobie funkcje podbudowy i drenażu. Dodatkowo specjalna szkieletowa konstrukcja paneli uniemożliwia korzeniom drzew przenikanie na powierzchnię ziemi zapobiegając efektowi „rozsadzania” nawierzchni ścieżki rowerowej. Jezdnia ścieżki czy drogi rowerowej wykonana z paneli PERMAVOID jest idealnie gładka i równa. Zapewnia wysoki komfort użytkowania, bez kałuż, zapadlisk czy dziur w całym okresie użytkowania. Mimo swej lekkości system PERMAVOID stanowi bardzo wytrzymałą ( 70 ton/m2 ) płytę jezdni.  

Zalety dla środowiska?  

• materiał, z którego wykonano panele polipropylenowe pochodzi z recyclingu i podlega recyclingowi,

• 1 ciężarówka paneli PERMAVOID = 21 ciężarówek tłucznia potrzebnych do wykonania podbudowy z kruszyw mineralnych ( mniejsze koszty transportu, mniejsze zanieczyszczenie środowiska )

• unikanie głębokich wykopów oszczędza korzenie drzew i krzewów ( nie trzeba ich przecinać i niszczyć podczas budowy ), 

• lekki system polipropylenowy zapobiega efektowi kompresji gleby nie niszcząc tym samym systemów korzeniowych, 

• możliwość rozebrania paneli i przeniesienia ich gdziekolwiek indziej w przypadku zmiany koncepcji zagospodarowania przestrzeni, 

• nie zanieczyszczamy środowiska bowiem podczas układania paneli Permavoid nie wymagane są żadne specjalistyczne maszyny i urządzenia a lekki transport nie rozjeżdża leśnych traktów i duktów

• znaczne skrócenie czasu budowy, 

• mniejsza uciążliwość dla środowiska prowadzenia budowy, ( znacznie mniejszy hałas w porównaniu z metodą tradycyjną ) 

• Mniejsze ryzyko opóźnień prac wynikających z niekorzystnych warunków atmosferycznych.  

System PERMAVOID to pierwsza na świecie podbudowa wykonana w fabryce!  

Tysiące zadowolonych rowerzystów ma świadomość, że dla PERMAVOID  liczy się nie tylko komfort jazdy, ale również dbałość o środowisko naturalne.