Permaceptor

Permaceptor to lekki, wytrzymały i niewielki separator oleju, który został opracowany dla konstrukcji nawierzchni przylegających do dróg i kanałów ściekowych. System jest podłączany do rur odprowadzających ścieki i został wyposażony w przegrody i przelewy oddzielające oleje utrzymujące się na powierzchni wody.

Zastosowania

Wykazują bardzo wysoką wydajność i efektywność kontroli zanieczyszczeń w zlewniach różnicowych i odpływach, spełniającą kryteria wytycznych PPG3. Użycie systemu Permaceptor sprawia, że nie jest konieczne stosowanie jakichkolwiek konwencjonalnych systemów do przechwytywania olejów i benzyny.

Permaceptor